Træmuseet byder velkommen til en unik oplevelse, der dykker ned i de gamle traditioner inden for træbearbejdning. Som det eneste af sin art i landet har Træmuseet en vigtig rolle i at bevare og formidle historien bag træbearbejdningsmaskiner og gammelt håndværktøj samt at give indsigt i træets betydning gennem tiden.

 

På Træmuseet kan besøgende opleve en imponerende samling, herunder et fagforeningskontor, danskbyggede snedkerimaskiner, håndværktøj til træbearbejdning, ældre møbelmodeller fra møbelfabrikkerne i Salling og en samling af hobbymaskiner fremstillet af private. Derudover præsenteres svendeprøver inden for tømrer- og snedkerfaget samt næringsbeviser.

 

For at skabe opmærksomhed om museets arbejde og sprede interessen for træbearbejdning arrangeres der symposier for skulptører og trædrejere, hvor både nationale og internationale kunstnere har mulighed for at udfolde deres talent. Dette har ført til skabelsen af fine kunstværker, som efterfølgende er blevet solgt eller udstillet på museet. 

 

Udover udstillingslokalerne har museet et åbent værksted, hvor restaureringsarbejde udføres, og publikum kan få indblik i, hvordan de gamle værktøjer og maskiner anvendtes.

 

Der afholdes kurser i trædrejning, intarsia og restaurering af møbler. 

 

I 2021 blev de gamle væve der var doneret til museet gennem årene vækket til live og vævestuen på 1. sal blev indtaget af Træmuseets Vævere.

 

I 2024 bliver museets faciliteterne udvidet med et veludstyret multiværksted og læringsrum, der kan inspirere til træbearbejdning og andre kreative aktiviteter. Grupper, skoler og medlemmer får mulighed for at afvikle kurser, events i kreative håndværk og ikke mindst bearbejdning af træ med det gamle håndværktøj.

 

Træmuseet er således ikke kun et sted for bevarelse og formidling, men også et kreativt mødested, hvor fortidens traditioner møder nutidens skaberkraft.

 

Museet er en selvejende institution der udelukkende drives af frivillige kræfter.

 

 

Historien:

Museets historie går tilbage til 1994, hvor en støtteforening blev dannet med det formål at bevare og dokumentere træindustriens arv. Museets lokaler, der tidligere husede et snedkeri og møbelfabrik ( Oddense Møbelfabrik OD møbler), emmer stadig af træets duft og historie. Med støtte fra Spøttrup kommune blev museet etableret som en selvejende institution i 1997 og har siden arbejdet på at indsamle, restaurere og formidle gamle værktøjer, maskiner og dokumenter fra træindustrien.