Træmuseet har i ugerne 38/39 deltaget i navercamp på Hjerl hede.

 

Opgaven var at aktivere skoleklasser og lære dem om håndværket

Eleverne fik ved start udleveret en vandrebog, derefter bevægede de sig rundt til forskellige håndværk og aktiviteter, ved træmuseets stand fortalte man hvordan romertallene blev benyttet  til opmærkning af tømmersamlinger, derefter fik de opgaven at udstemme romertallene fra et til ti.

Ved udført arbejde fik de et stempel i vandrebogen og gik videre til næste stand.

 

Ca.1100 børn har i de to uger været naver for en dag.