Træmuseet byder velkommen.

Museets formål er at fremme forståelsen for de gamle traditioner indenfor træbearbejdning. Det gør vi ved dels at sørge for bevarelse af ældre træbearbejd- ningsmaskiner samt gammelt håndværktøj dels ved at få fat i historien bag genstandene. Herudover har vi megen udadvendt aktivitet i form af symposier, arbejdsdage, aftenskolevirksomhed samt udstillinger.

Museet

På museet kan man bl.a. se:

- et fagforeningskontor

- en forhandlingsprotokol for Maskinsnedkernes

        Fagforening i Viborg, 1917

- en samling af danskbyggede snedkerimaskiner

- en samling af håndværktøj til bearbejdning af træ

- en udstilling af ældre modeller af møbler, fremstillet på

       fabrikker i Salling

- en samling af forskellige hobbymaskiner, fremstillet af

        private personer

- en udstilling af svendeprøver inden for tømrer- og

        snedkerfaget samt næringsbeviser

Fotoserier fra museet

Vi har til hjemmesiden lavet nogle billedserier over noget af det, der kan ses og opleves på museet. 

Historien bag museet

Initiativet til museet blev taget i 1994, da man dannede støtteforeningen for museet.

Museets rammer "lugter meget af træ", idet det oprindeligt husede et snedkeri grundlagt i 1933 af Åge Christensen som startede tømrerforretning på stedet, senere også møbler.

I 1957 tegnede Erik Buk en bestseller stol som blev produceret indtil 1993 under navnet OD møbler

 

Museet for Træbearbejdning har til huse i Oddense - en landsby i Salling med omkr. 1000 indbyggere. Byen er beliggende i centrum af et område, som de seneste 100 år har været stærkt præget af en stadig voksende træindustri. Nogle af Danmarks førende møbelvirksomheder var således hjemmehørende i området.

I 1994 tog en kreds af tidligere ansatte i træindustrien initiativ til dannelsen af en forening til bevarelse af værktøjer og maskiner, som har været anvendt i erhvervet siden anden halvdel af 18hundrede tallet. Man ville dermed søge at illustrere udviklingen i et erhverv, som har haft væsentlig betydning for dansk industri og eksport. Med støtte fra Spøttrup kommune lykkedes det i 1997 at etablere museet som en selvejende institution hvis hovedformål skulle være at indsamle og restaurere gamle værktøjer og maskiner. Ligeledes ville man med indsamling af mødereferater, protokoller og regnskaber søge at belyse den organisatoriske og faglige udvikling indenfor erhvervet.

Museet har til huse i egne lokaler på hovedgaden i Oddense. Støtteforeningens medlemmer og museets bestyrelse har i den forløbne periode skabt en betydelig samling af maskiner og værktøj fra hele landet - dels som gaver fra virksomheder og private - dels ved opkøb på auktioner. Samlingen omfatter unikke eksemplarer af hjemmelavede værktøjer samt hånd- eller fodbetjente maskiner.

Da museet er det eneste af sin art i landet har det en betydelig opgave i at illustrere udviklingen i den danske træindustri. I tilslutning til udstillingslokalerne har museet et værksted hvor der foretages restaurering af indkomne effekter. Dette værksted er ligeledes åben for publikum, som her kan se hvorledes de gamle værktøjer og maskiner blev anvendt.

I vinterhalvåret undervises der i samarbejde med Spøttrup aftenskole, trædrejning, træsløjd samt vedligeholdelse af håndværktøjer.

 Børn under fritidsordningen har ligeledes adgang til værkstedet og under behørig opsyn og vejledning fremstilles der små gaver.

For at skabe opmærksomhed om museets arbejde og sprede interesse for træbearbejdning er der afholdt 8 symposier for skulptører og trædrejere.

 Internationalt kendte kunstnere fra ind - og udland har under stor opmærksomhed fra publikum skabt fine kunstværker, som efterfølgende er solgt eller udstillet i Oddense.